Sluníčka

Co nás čeká v prosinci

Pracujeme se třetím integrovaným blokem: „Kouzelný strom“.

 • Společně se těšíme a připravujeme na následující vánoční svátky, prožíváme příchod adventu, Mikuláše a Ježíška (vánoční nadílka u stromečku)
 • Prostřednictvím Mikuláše, anděla a čerta poznáváme, co je dobré a správné, co je zlo a špatnost. Uvědomujeme si, že každý z nás má v sobě lepší i horší vlastnosti, hledáme v sobě čerta i anděla
 • Čekání na Vánoce si zkrátíme plněním každodenních úkolů z adventního kalendáře
 • Ve třídě si vytváříme příjemnou vánoční atmosféru, posloucháme vánoční písničky, koledy, hrajeme na hudební nástroje, rozvíjíme rytmizaci
 • Učíme se básničku pro Mikuláše, další tematická básničky, písničky a koledy
 • Při procházkách pozorujeme příchod zimy, vánoční výzdobu
 • Ve třídě hrajeme pohybové hry, každý den zahajujeme pohybovou chvilkou s protahovacími cviky; pravidelně zařazujeme logopedické chvilky
 • Učíme se šetrně zacházet s novými hračkami od Ježíška – u dětí vytváříme povědomí o hodnotě dárku, obohacujeme dosavadní hry 
 • Využíváme vánočních tradic a zvyků ke stmelování rodiny a posilování prosociálního chování (laskavost, štědrost) – učíme se dárky nejen přijímat, ale také vyrábět
  a ostatní obdarovávat
 • Poznáváme všemi smysly – Vánoce jsou plné krásných zvuků, vůní, věcí a chutí
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Každé pondělí nás čeká pravidelná lekce saunování. Děti, které nenavštěvují saunu, jdou se třídou Krtečci do tělocvičny. 
 • Ve čtvrtek 1. 12. navštívíme výstavu: „Kouzlo myslivosti“ (Muzeum VM)
 • V úterý 6. 12. přivítáme v MŠ Mikulášskou družinu
 • Ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 15:30 se těšíme na společné setkání – VÁNOČNÍ BESÍDKA
 • V pátek 16. 12. 2022 podpoříme atmosféru nadcházejících svátků vánočním příběhem (Kostel sv. Mikuláše)

Co nás čeká v listopadu

Pokračujeme s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 • Prožíváme čas dýní a světýlek – vysvětlujeme si podstatu svátků – Halloween, Dušičky
 • úterý 1. 11. 2022 si ve třídě uspořádáme „Halloweenské veselí“ (prosíme
  o připravení masek)
 • Pozorujeme měnící se počasí, objevujeme zákonitosti přírody
 • Rozvíjíme sociálně – kulturní vnímání, cítění a prožívání a emoční inteligenci dětí – emoce se učíme vyjadřovat nejrůznějšími formami – komunikací, pracovními počiny, osobnostně – vztahovými počiny. Zdokonalujeme kooperativní dovednosti ve skupinkách. Využíváme příležitosti k vyjadřování vlastních postojů a názorů.
 • Seznámíme se s tradicemi a legendou o sv. Martinovi
 • Ve středu 9. 11. 2022 přijede do MŠ Divadlo Hugo a Fugo: „Radování
  z malování“
  (70 Kč)
 • Ve středu 9. 11. 2022 od 15:45 nás čeká celoškolková zahradní slavnost
  Sv. Martina
 • Učíme se nové tematické básničky, písničky, užíváme si podzimní smyslové
  a pohybové hry a výtvarné tvoření
 • Pravidelně zařazujeme jazykové hry a artikulační cvičení
 • Zdokonalujeme grafomotorické dovednosti – správný úchop, plynulé vedení linie
 • Rozvíjíme schopnosti zrakového rozlišování – poznání shodných x odlišných konkrétních i abstraktních obrázků
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky – zdokonalujeme stolování – používání příborů – souhra vidličky a nože
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Ve čtvrtek 10. 11. nás čeká závěrečná lekce bruslení (sraz dětí do 7:45)
 • Od pondělí 21. 11. 2022 začínáme s přihlášenými dětmi navštěvovat saunu
  (s sebou: batůžek s pitím a osuškou, doporučujeme vhodné oblečení na cestu)

Co nás čeká v říjnu

Pracujeme se druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 • Povídáme si o lese a jeho darech, všemi smysly pozorujeme měnící se podzimní přírodu, k tvoření a hře využíváme přírodniny
 • Utváříme povědomí o ochraně zdraví, seznamujeme se s plody podzimu a jejich vitamíny
 • Opakujeme znaky podzimu, roční období, měsíce, dny v týdnu, každodenně zaznamenáváme počasí
 • Naučíme se nové básně a písně s podzimní tematikou
 • U dětí podporujeme samostatnost, odpovědnost za své pomůcky (práce s pouzdrem a sešitem) a oblečení, rozvíjíme dětskou fantazii a tvůrčí myšlení
 • Zaměříme se na rozvoj grafomotorických dovedností – správné držení tužky, plynulé vedení linie
 • Každodenně zařazujeme tematicky motivované pohybové chvilky, zdokonalujeme hrubou i jemnou motoriku a procvičujeme motoriku mluvidel
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky – zdokonalujeme stolování – používání příborů – souhra vidličky a nože
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Každý čtvrtek – BRUSLENÍ (prosíme o včasný příchod dětí – do 7:15)
 • 26. 10. – 28. 10. 2022 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Co nás čeká v září 2022

Pracujeme s prvním integrovaným blokem „Louka plná čtyřlístků“.

 • Připravujeme vlídné prostředí pro adaptaci dětí po prázdninách
 • Vzájemně se přivítáme, poznáváme se s novými kamarády, navazujeme a rozvíjíme dětská přátelství – spolupráce dětí ve dvojici a ve skupině
 • Spolupodílíme se na vytváření třídních pravidel, usilujeme o pohodu prostředí
  a vzájemnou ohleduplnost
 • Upevňujeme společenské a hygienické návyky, učíme se pečovat o vlastní zdraví
  a bezpečí
 • Zaměříme se na sebeobslužné činnosti – stolování (učíme se jíst příborem), oblékání, zodpovědnost za své oblečení a pořádek na pracovní ploše
 • Vytváříme si rituály třídy, opakujeme známé básně a písně na přivítanou, svolání dětí do kruhu, úklid hraček, …
 • Připravujeme dětem prostředí pro rozvoj představivosti a fantazie při tvořivých činnostech, spontánní hře a přirozeném učení, motivujeme děti k pohybovým aktivitám
 • Pravidelně procvičujeme motoriku mluvidel
 • Slavíme narozeniny dětí
 • 5. 9. 2022 – ZŠ OSLAVICKÁ„Zpátky do školy“ (prosíme o včasný příchod dětí –
  v 7.15 odchod z MŠ, s sebou: vhodné sportovní oblečení a obuv, batůžek s pitím
  a pláštěnkou)
 • 6. 9. 2022 – DEN PRO ZDRAVÍ – hudebně zábavné vystoupení „Hrajeme si na koumáky“ (náměstí VM)
 • Od 15. 9. 2022 zahajujeme lekce BRUSLENÍ (informace upřesníme)
 • V září navštívíme výstavu místního loutkového divadla (v JC)
 • Ve středu 7. 9. 2022 od 16.00 hodin Vás zveme na třídní schůzku

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru