Sluníčka

Prosinec

Budeme pracovat s integrovaným blokem „Kouzelný strom“

 • Pondělní cvičení v tělocvičně zatím pozastaveno (covidová situace)
 • Seznamujeme se s tradicemi, zvyky (Advent, Mikuláš, Vánoce)
 • Seznamujeme se s novými básněmi, písněmi, koledami
 • Tvoříme, malujeme, kreslíme s přáním udělat někomu radost (Období adventu)
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Věnujeme se logopedické prevenci (artikulační + dechová cvičení – krátké věty, vytleskávání slov, určování první hlásky ve slovech)
 • Cvičíme (cvičení motivované Mikulášem, andílkem, čertem), hrajeme pohybové hry
 • Pozorujeme, co se děje v přírodě, měnící se počasí, pozorujeme usínající přírodu „slunovrat“)
 • Věnujeme se činnostem patřícím k tomuto období (sjíždění svahu na lopatách, stavby ze sněhu)
 • Procvičujeme podpisy křestních jmen (předškoláci), geometrické tvary, orientaci na ploše a v prostoru
 • Formou pohádek a příběhů porovnáváme rozdíly mezi fantazií a skutečností
 • Zážitky a emoce se snažíme vyjádřit slovy, pohybem a zvukem

Listopad

Budeme pracovat s integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 •  Pondělní cvičení v tělocvičně (sledujte nástěnku)
 •  23.11.2021v 8 hod - Divadelní představení v JKP (cena 40,-) – pokud dovolí koronavirová situace
 •  Plavání - 4.11. a 11.11.2021 (čtvrtky)
 •  Seznamujeme se s novými básněmi, písněmi, říkadly
 •  Malujeme, kreslíme, tvoříme na téma „podzim, počasí, listopad“
 •  Seznamujeme se s tradicemi a zvyky – sv. Martin (dramatizace příběhu)
 •  Slavíme narozeniny dětí
 •  Věnujeme se logopedické prevenci (dechová + artikulační cvičení, určování počtu slabik ve slovech, logopedické hádanky)
 •  Povídáme si příběhy a pohádky, hrajeme si s pohádkou
 •  Cvičíme a seznamujeme se s pohybovými hrami
 •  Seznamujeme se se změnami v přírodě v měsíci listopadu
 •  Seznamujeme se s činnostmi, které patří k tomuto období - Pouštění draků…
 •  Procvičujeme geometrické tvary, barvy, číselnou řadu do 6

Říjen

Budeme pracovat s integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“

 •  I nadále vedeme děti k dodržování pravidel třídy a pravidlům společenské soužití
 •  Dramatizujeme pohádky s podzimní tématikou, seznamujeme se s novými říkadly, básněmi, písněmi
 •  Cvičíme cviky motivované podzimem, hrajeme pohybové hry
 •  Věnujeme se logopedické prevenci (dechová, artikulační cvičení, logopedické hádanky, vytleskávání slov…)
 •  Na vycházky chodíme do blízkého okolí, pozorujeme podzimní přírodu, zvířata
 •  Seznamujeme se s ovocem, zeleninou, plodinami vypěstovanými na podzim
 •  Procvičujeme barvy, tvary, řazení, orientaci v prostoru, dějovou posloupnost…)
 •  I nadále dodržujeme hygienické návyky
 •  Procvičujeme stříhání, vytrhávání a lepení
 •  Procvičujeme číselnou řadu do 6 -  počítáme kaštánky, šišky…

Pro předškoláky

 •  Plavání - každý čtvrtek
 •  5.10.2021  -  Baliny „Krása dřeva“  (sraz na třídě v 7.15)

Září

Budeme pracovat s integrovaným blokem „Za kamarády do školky“

 •         Procvičujeme pravidla vzájemného soužití v MŠ
 •         Osvojujeme si a prohlubujeme společenské a hygienické návyky
 •         Procvičujeme značky a jména dětí
 •         Procvičujeme barvy, dny v týdnu, předmatematické představy, číselné pojmy
 •         Procvičujeme správný řečový projev
 •         Orientaci na ploše v prostoru
 •         Věnujeme se dechovým a artikulačním cvičením
 •         Seznamujeme se s novými básněmi, písněmi, říkadly
 •         Hrajeme pohybové hry, cvičíme motivační cvičení
 •         Hry na pískovišti, vycházky do přírody
 •         Oslavy narozenin dětí

Pro předškoláky

Plavání bude každý čtvrtek (10x), začínáme 2.září 2021. Bližší informace - nástěnka, soukromé maily.

Rodičovská schůzka

Informativní schůzka pro rodiče se bude konat v úterý 7.9. 2021 v 16.00 hodin v MŠ Čechova.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru