1. Úvodní stránka
  2. O mateřské škole

Vítejte na stránkách školky Čechova

Mateřskou školu Čtyřlístek na Čechové ulici obklopuje příjemné prostředí plné zeleně a klidu. Nachází se v severovýchodní oblasti města a je součástí sídlištní zástavby. V blízkosti MŠ je řada zrekonstruovaných nebo nových hřišť a také Fajtův kopec.

Budova MŠ je dvoupodlažní a zprovozněna byla již v roce 1975. V uplynulých letech prochází rekonstrukcí - vybavením tříd počínaje, bezbariérovým přístupem do budovy a moderními herními prvky na zahradě konče. V roce 2013 proběhla výměna oken a zateplení budovy, o prázdninách 2014 také rekonstrukce kuchyně a chodeb a v roce 2016 výměna radiátorů.

Součástí komplexu mateřské školy je malé nádvoří a školní zahrada, která je dětmi celoročně využívána.

Mateřská škola má kapacitu 97 dětí. Je čtyřtřídní, děti jsou částečně rozděleny podle věku, individuálních potřeb a zvláštností nebo požadavků rodičů. V každé třídě pracují dvě učitelky (popř. i asistentka pedagoga, chůva), které děti vedou od přijetí do mateřské školy do jejich odchodu do školy základní. Jsou to třídy Broučků, Koťátek, Krtečků a Sluníček.

Mateřská škola je zaměřena na ekologickou výchovu. Ve zvýšené míře se věnuje logopedické prevenci. V mateřské škole je také prováděna Metoda dobrého startu, jejíž podstatou jsou grafomotorická cvičení spolu s přípravou pro vstup do základní školy.

Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin. Děti ze všech tříd se scházejí ve třídě Krtečků a rozcházejí ve třídě Broučků.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru