Krtečci

Co nás čeká v BŘEZNU

Dokončujeme čtvrtý integrovaný blok „Kdo v zimě spí a kdo si hraje“ a začínáme pátý integrovaný blok „Jaro dělá pokusy“

 • Vyháníme Zimu a přivoláváme Jaro
 • Pozorujeme všemi smysly změny přírody
 • Čtením pohádek a prohlížením knih slavíme měsíc Knihy
 • Seznamujeme se s řemesly a povoláním
 • I nadále zařazujeme logo chvilky, dechová a artikulační cvičení
 • Každý den zařazujeme motivované pohybové chvilky
 • Upevňujeme barvy, seznamujeme se s geometrickými tvary
 • Učíme se tématické písničky a básničky
 • Vyjadřujeme vlastní emoce beze slov
 • 23.3.2023 návštěva Hasičské zbojnice
 • 30.3.2023 Divadlo Květinka „Doprava, doleva, aneb jezdíme bezpečně“

co nás čeká v únoru

Pokračujeme ve čtvrtém integrovaném bloku „Kdo v zimě spí a kdo si hraje“

 • Posloucháme zvuky zvířat, pozorujeme jejich stopy
 • Učíme se tématické písničky a básničky
 • Pozorujeme změny v přírodě
 • I nadále zapojujeme logo chvilky, dechová a artikulační cvičení
 •  Povídáme si o zvycích a tradicích masopustu
 •  Seznamujeme se s řemesly a povoláním
 • Trénujeme vrstvení zimního oblečení (prosíme rodiče o trénování a spolupráci)
 • Užíváme si sněhu – prosíme rodiče o dostatek náhradního oblečení
 • Pátek 3.2.2023 pololetní prázdniny
 • Pondělí 6.2. 2023 poslední tělocvična
 • Od 20.2 do 26.2. 2023 Jarní prázdniny
 • Úterý 28.2. 2023 oslavíme třídní karneval v maskách – prosíme rodiče o přípravu kostýmů
 • Slavíme narozeniny dětí

Co nás čeká v lednu

Dokončujeme třetí integrovaný blok: „Kouzelný strom“, začínáme čtvrtý integrovaný blok: „Kdo v zimě spí a kdo si hraje“ 

 • Příchodem Tří králů zakončíme vánoční období, uvědomujeme si vstup do nového roku
 • Seznamujeme se s ročním obdobím – zimou. Učíme se básničky a písničky k tomuto období.
 • Budeme zkoumat věci, jevy a stopy u krmítek a krmelců.
 • Rozvíjíme prvky předčtenářských dovedností – aktivity a hry s knihou
 • Rozvíjíme předmatematické dovednosti  - třídíme předměty dle určitého kritéria (geometrický tvar, velikost, barvu)
 • Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky, hlasová i dechová cvičení.
 • V zimním počasí získáme dovednosti jízdy na kluzácích, hrajeme si se sněhem
   a procvičujeme oblékání vrstveného oblečení – prstové rukavice,
 • Projevujeme sociální citlivost k druhým – vzájemně si pomáháme, všímáme si potřeb druhých, nasloucháme si a navzájem se respektujeme.
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Každé pondělí  tělocvična ZŠ Sokolovská

Co nás čeká v prosinci

Co nás čeká v prosinci

Pracujeme s třetím integrovaným blokem: „Kouzelný strom“

 •       Vytváříme si příjemnou vánoční atmosféru
 •       Zpíváme dětské písničky a koledy
 •       Učíme se básničky o Vánocích a také pro Mikuláše
 •       Na procházkách pozorujeme měnící se přírodu, vánoční výzdobu
 •       Slavíme narozeniny dětí
 •       I nadále budeme chodit v pondělí do tělocvičny
 •       Mikulášská nadílka 6.12.2022
 •       Vánoční výstava v JC – podílíme se na výrobcích
 •       Vánoční besídka 14.12.2022 v 15:30 hod.
 •       Vánoční přednáška v kostele 16.12.2022
 •       Nadílka od Ježíška ve třídě
 •       23.12. – 2.1.2023 Vánoční prázdniny

Co nás čeká v listopadu

Pokračujeme s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 •         Seznamujeme se změnami, které přicházejí na přelomu podzimu a zimy.
 •         Témata tohoto měsíce svátek SV. MARTINA A USPÁVÁNÍ BROUČKŮ.
 •         Seznámíme se s tradicemi a legendou o sv. Martinovi a připravujeme se na                slavnost.
 •         Chodíme na procházky, zahradu a nedaleké hřiště.
 •         Učíme se nové básničky a písničky k tématu.
 •         Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti – oblékání, stolování …
 •         Malujeme, kreslíme a tvoříme.
 •         Oslavujeme svátky a narozeniny dětí.
 •         Ve středu 9. 11. 2022  v 9:00  přijede do MŠ Divadlo Hugo a Fugo:
 •          „Radování z malování“  Vybíráme 70 Kč.
 •         Ve středu 9. 11. 2022 od 15:45 nás čeká celoškolková zahradní slavnost
          Sv. Martina

Co nás čeká v říjnu

Pracujeme se druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 •         utváříme kamarádské vztahy ve třídě a podporujeme atmosféru důvěry
 •         upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky
 •         hrajeme si s pohádkou  – „O veliké řepě“  a  „O Budulínkovi“
 •         poznáváme a vnímáme podzimní přírodu všemi smysly
 •         seznamujeme se s plody podzimu – ovoce a zelenina …
 •         naučíme se nové básničky a písničky
 •         každý den zařazujeme tematicky motivované pohybové chvilky
 •         slavíme narozeniny dětí
 •         26. 10. – 28. 10. 2022 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Co nás čeká v září 2022

V měsíci září pracujeme s integrovaným blokem „LOUKA PLNÁ ČTYŘLÍSTKŮ“

- přivítání a seznámení s novými kamarády

- postupně se seznámíme s prostředím a průběhem dne v mateřské škole

- společně vytvoříme pravidla naší třídy

- budeme si zpívat, hrát, kreslit a vyrábět

- pravidelné procházky a hry na zahradě

- oslavíme narozeniny dětí

7. 9. 2022 v 16.00 hodin  informační schůzka pro rodiče

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru