Koťátka

Co nás čeká v prosinci

V měsíci prosinci začínáme integrovaným blokem  "Kouzelný strom"

 • Budeme si hrát, zpívat, učit se nové básně a vánoční koledy.
 • Přivítáme čertíka Bertíka - budeme si s ním hrát, dovádět a učit se nové věci a kouzla.
 • V pátek 3.12.  připravítáme sv. Mikuláše s jeho družinou.
 • Budeme tvořit čertíky, andílky i různé vánoční dekorace a ozdoby.
 • Seznámíme se s tradicemi Mikuláše, Adventu a Vánoc i se zvyky, které se s tímto obdobím pojí.
 • Každý den budeme lovit adventní rybičku, která v sobě bude ukrývat vždy nějaké překvapení.
 • Budeme zařazovat každodenní logopedické chvilky.
 • Přivítáme andílka Stříbrovláska, který nás bude provázet vánočním časem.
 • V posledním předvánočním týdnu si uděláme ve třídě vánoční nadílku u stromečku.

Co nás čeká v listopadu

V měsíci listopadu pokračujeme s integrovaným blokem: „PO PĚŠINĚ ANEB BAREVNÉ KOUZLENÍ“

Cíle a hlavní náplň tohoto období:

 • Budeme pozorovat měnící se přírodu, vnímat ji všemi smysly a pečovat o ni (Vycházky po okolí MŠ, do Hájku, hry s přírodninami…)
 • Naučíme se poznávat a rozeznávat jehličnaté a listnaté stromy a jejich plody, vyrobíme si skřítky…
 • Budeme si vyprávět "O Duběnce ze starého dubu"
 • Oslavíme svátek  sv. Martina – povíme si o této tradici, vyrobíme si koníky, lucerničky…
 • Každé pondělí budeme chodit do tělocvičny – dětem dejte na tento den batůžek s pitím a sportovní obuv.
 • Budeme procvičovat matematické dovednosti (porovnávat, třídit, srovnávat, přiřazovat různé předměty).
 • Každý den budeme zařazovat logopedické chvilky
 • Naučíme se nové písně a básně s podzimní tematikou
 • Seznámíme se se zdravým způsobem života, budeme si povídat jak předcházet nemocem, jak o sebe zdravě pečovat…
 • Oslavíme narozeniny dětí narozených v listopadu

Co nás čeká v říjnu

V říjnu začínáme integrovaným blokem " Po pěšině aneb barevné kouzlení"

 • Budeme poznávat a vnímat podzimní přírodu všemi smysly.
 • Budeme poznávat podzimní plody.
 • Seznámíme se s ovocem a zeleninou.
 • Budeme pracovat s příběhy motivované ježkem a jeho kamarády.
 • Upevníme si pravidla vzájemného soužití ve třídě, hygienické a společenské návyky.
 • Budeme prohlubovat samostatnost při sebeobsluze - při oblékání, u jídla.
 • Oslavíme narozeniny dětí narozených v říjnu.
 • Naučíme se básně a písně s podzimní tématikou.
 • Zaměříme se na tvořivé aktivity, rozvoj grafomotoriky a motorických dovedností.
 • Budeme zařazovat motivované pohybové aktivity a PH s pravidly.
 • Zařazujeme každodenní logopedické chvilky.
 • Při pobytu venku budeme pozorovat změny v přírodě, objevovat krásu podzimu a využívat při hrách přírodní materiály.
 • Každé pondělí budeme chodit s dětmi do tělocvičny. Dětem dávejte na tento den do batůžku pití, tenisky s bílou podrážkou a sportovní oblečení (děti mohou mít také legíny a tričko už na sobě). 

Co nás čeká v září

V měsíci září začínáme integrovaným blokem "Louka plná čtyřlísků". Zaměříme se na rozvíjení kamarádských vztahů.

 • seznámíme se s novými kamarády a novou paní asistentkou
 • formou motivačních příběhů si upevníme pravidla vzájemného soužití ve třídě
 • prohloubíme si hygienické a společenské návyky
 • naučíme se nové pohybové hry, básně a písně 
 • postupně se naučíme poznávat svoji značku, orientovat se v prostředí MŠ
 • oslavíme narozeniny dětí narozených v měsíci září
 • budeme chodit na vycházky do přírody a pohrajeme si na školní zahradě

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru