Koťátka

Co nás čeká v červnu

Pracujeme se šestým integrovaným blokem „Chválím Tě, země má …“.

 • Od středy 1. 6. 2023 si můžete ve výloze obchodního domu Kotvička prohlédnout TABLO našich předškoláků
 • Ve čtvrtek 1. 6. 2023 oslavíme DEN DĚTÍ – pohádková cesta parkem.
 • Hrajeme si v přírodě a užíváme si posledních dnů v MŠ s kamarády
 • V pátek 23.6. pojedeme na výklet do Budišova
  a dobrodružstvím
 • Ve čtvrtek 15. 6. 2023 nás čeká sportovní dopoledne (Házenkářské hřiště)
 • Ve středu 21. 6. 2023 v 15:30 se přesuneme do westernu a užijeme si slavnostní PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY (nádvoří MŠ)
 • Trávíme spoustu času venku (prosíme o batůžky s pitím), hrajeme pohybové hry, skáčeme přes švihadlo, učíme se říkanky, písničky, pravidelně trénujeme pusinky, zdokonalujeme grafomotorické dovednosti a upevňujeme hygienické zásady
  pro psaní (úchop tužky, držení těla)
 • Slavíme narozeniny děti narozených v červnu, červenci a srpnu

Co nás čeká v březnu

Dokončujeme čtvrtý integrovaný blok: „Kdo v zimě spí a kdo si hraje“ a začínáme pátý integrovaný blok: „Jaro dělá pokusy“.

 • Poznáváme řemesela a povolání dospělých (pantomima, pohybové vyjádření, výtvarné tvoření, básničky, písničky)
 • Poznáme, jak funguje celý integrovaný záchranný systém, navštívíme místní hasiče, záchranáře a policii a seznáme se s jejich nelehkou prací
 • Hrajeme si různé hry na řemesla - na švadlenky (učíme se vyšívat), na truhláře (práce s nářadím a se dřevem), na prodavače (počítáme, měříme, porovnáváme)...
 • Pozorujeme změny v přírodě, hlavní znaky odcházející zimy a nastávajícího jara
 • Každodenně zařazujeme tematicky motivované pohybové chvilky, každé pondělí cvičíme v tělocvičně (využíváme různé náčiní a prostor)
 • Užíváme si prožitkové učení prostřednictvím všech smyslů, zařazujeme grafomotorická a logopedická cvičení, rytmizaci a hru na tělo i hudební nástroje
 • Upevňujeme a zdokonalujeme předčtenářské dovednosti dětí (určujeme první a poslední hlásky, rozkládáme a skládáme slova)
 • Procvičujeme prostorovou orientaci
 • Připravujeme se na zápis dětí do ZŠ, hrajeme si na školu
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti dětí
 • Nabízíme individuální konzultační hodiny pro rodiče předškolních dětí (rozpis v šatně u docházky)
 • Ve čtvrtek 30. 3. 2023 – divadlo v MŠ: „Doprava, doleva, aneb jezdíme bezpečně“ (70 Kč)

Co nás čeká v únoru

Pokračujeme s integrovaným blokem: „Kdo v zimě spí a kdo si hraje“ 

 • Budeme si povídat o životě lesních zvířat a ptáčků v zimě
 • Seznámíme se se zimními sporty, zahrajeme si  zábavné zimní hry
 • Zimní počasí budeme využívat k zimním radovánkám
 • Naučíme se nové písně a básně se zimní tematikou
 • Budeme si povídat o tom, jak se chováme v divadle, budeme využívat prvky dramatizace
 • Ve středu 8. 2. 2023 – DIVADLO: Maková panenka (JC, 70 Kč)
 • V pátek 3. 2. 2023 si užijeme POLOLETNÍ PRÁZDNINY (provoz zajišťuje
  pro přihlášené děti MŠ Nad Plovárnou)
 • V pondělí 6. 2. 2023 nás čeká poslední lekce SAUNOVÁNÍ
 • Seznámíme předškoláky s prostředím 1. třídy – v pondělí 13. 2. – NÁVŠTĚVA ZŠ KOMENSKÉHO
 • Zdokonalujeme pravolevou orientaci, orientaci v prostoru
 • Zařazujeme tematicky motivované jazykové chvilky, hry se slovy, určujeme počet slabik, počáteční hlásku, rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost dětí.
 • Od 20. 2. do 24. 2. 2023 nás čekají JARNÍ PRÁZDNINY (provoz zajišťuje
  pro přihlášené děti MŠ Nad Plovárnou)
 • Oslavami Masopustních tradic pronikneme do poznávání řemesel a povolání rodičů
 • V úterý 28. 2. 2023 si společně oslavíme KARNEVAL (prosíme o připravení pohádkových dětských kostýmů)
 • Oslavíme narozeniny dětí

Co nás čeká v lednu

V měsíci lednu začínáme čtvrtý integrovaný blok: „Kdo v zimě spí a kdo si hraje“ 

 • Získáváme povědomí o tradici Tří králů. Zpěvem písničky My tří králové zakončujeme vánoční období.
 • Pracujeme s pohádkou "O dvanácti měsíčkách", učíme se rozeznávat dobro a zlo, povídáme si o čase, opakujeme roční období a jejich hlavní znaky. Hrajeme si se symboly zimy. Upevňujeme měsíce v roce, dny v týdnu (pojmy včera, zítra).
 • Rozvíjíme prvky předčtenářských dovedností – pracujeme s obrázkovým materiálem. Určujeme první hlásky ve slovech, na dané hlásky vymýšlíme nová slova. Určujeme počet slabik. Zkoušíme hry na robota L-E-S
 • Rozvíjíme předmatematické dovednosti – prostorovou orientaci, více x méně,  pojmenováváme kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník. Všímáme si, jaké geometrické tvary nás obklopují.
 • Zařazujeme zdravotně zaměřená cvičení (vzpřímené držení těla).
 • Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky, hlasová i dechová cvičení.
 • Poznáváme, jak si chránit své zdraví, jak se rychle se správně dokážeme obléct
  a obout, procvičujeme sebeobslužné dovednosti, posloupnost v oblékání vrstveného oblečení.
 • Pozorujeme a zkoumáme stopy zvířátek u krmelců, ptáčků u krmítek. Povídáme si o jejich životě.
 • Zpíváme a recitujeme básně se zimní tematikou.
 • Tvoříme ptáčky, malujeme zvířátka.
 • Každé pondělí nás čeká pravidelná lekce saunování. Děti, které nenavštěvují saunu, jdou se třídou Broučci v 7.35 hod. do tělocvičny. 
 • V pátek 3. 2. 2023 – Pololetní prázdniny
 • Slavíme narozeniny dětí.

Co nás čeká v prosinci

Začínáme se třetím integrovaným blokem: „Kouzelný strom“.

 • Společně se těšíme a připravujeme na následující vánoční svátky, prožíváme příchod adventu, Mikuláše a Ježíška (vánoční nadílka u stromečku)
 • S příchodem sv. Mikuláše, anděla a čerta bedeme poznávat, co je dobré a správné, co je naopak zlo a špatnost. Společně v sobě budeme hledat čerta i anděla
 • Každý den budeme až do Vánoc rozbalovat adventní pytlíčky z adventního stromečku.
 • Společně prožíváme vánoční atmosféru  posloucháním vánočních písní a zpíváním koled
 • Učíme se básně a písně pro Mikulášskou družinu
 • Při pobytu venku pozorujeme změny v počasí, vánoční výzdobu
 • Každý den zařazujeme pohybové a logopedické chvilky -  tematicky motivované
 • Učíme se šetrně zacházet s novými hračkami od Ježíška – u dětí vytváříme povědomí o hodnotě dárků
 • Budeme prožívat vánoční tradice a zvyky, posilovat vzájemné vztahy, učit se dárky nejen přijímat, ale také vyrábět a ostatní obdarovávat
 • Oslavíme narozeniny dětí
 • Každé pondělí nás čeká pravidelná lekce saunování. Děti, které nenavštěvují saunu, jdou se třídou Broučků do tělocvičny. Prosíme o včasný příchod.
 • V úterý 6. 12. přivítáme v MŠ Mikulášskou družinu
 • V úterý 13.12. 2022 od 15:30 se těšíme na společné vánoční posezení – VÁNOČNÍ BESÍDKA
 • V pátek 16. 12. 2022 podpoříme atmosféru nadcházejících svátků vánočním příběhem (Kostel sv. Mikuláše)

Co nás čeká v měsíci listopadu

 • Pokračujeme s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.
 • Společně oslavíme svátek SV. MARTINA, společná akce s rodiči 9.11. 2022 od 15.45 hod.
 • Seznámíme se s tradicemi a legendou o sv. Martinovi.
 • Budeme pozorovat měnící se přírodu a změny.
 • Naučíme se nové básničky a písničky k tématu.
 • Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti – oblékání, stolování 
 • Oslavíme narozeniny dětí narozených v měsíci listopadu.
 • Ve středu 9. 11. 2022  v 9:00  přijede do MŠ Divadlo Hugo a Fugo „Radování z malování“  Vybíráme 70 Kč.
 • V pondělí 14.11.2022 půjdeme s dětmi do tělocvičny, děti si vezmou sportovní oblečení a pití, prosíme o včasný příchod.
 • od 21. 11. 2022 budeme chodit na saunování - přihlášené dětí. Na každou lekci vybíráme 110,- Kč. Děti přiveďte v tento nejpozději v 7.45 hod. Bližší informace budou na nástěnce.

Co nás čeká v měsíci říjnu

Začínáme s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 • Povídáme si o tom, co sklízíme na zahradě, o lese a jeho darech
 • Všemi smysly pozorujeme měnící se podzimní přírodu, využíváme přírodniny k tvořivým aktivitám
 • Seznamujeme se s plody podzimu a jejich vitamíny
 • Opakujeme znaky podzimu, roční období, měsíce, dny v týdnu
 • Učíme se nové básně a písně s podzimní tematikou
 • U dětí podporujeme samostatnost a kamarádské vztahy
 • Zaměřujeme se na rozvoj grafomotorických dovedností – správné držení tužky, jednou za dva týdny zařazujeme MDS s předškolními dětmi
 • Každodenní logopedické a pohybové chvilky, procvičování hrubé i jemné motoriky
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky – zdokonalujeme stolování – používání příborů
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Akce na zámku VM - Čertova Studna - 21.10.2022, vybíráme 40,- Kč
 • Každý čtvrtek – BRUSLENÍ 
 • 26. 10. – 28. 10. 2022 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru