Koťátka

Co nás čeká v měsíci listopadu

 • Pokračujeme s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.
 • Společně oslavíme svátek SV. MARTINA, společná akce s rodiči 9.11. 2022 od 15.45 hod.
 • Seznámíme se s tradicemi a legendou o sv. Martinovi.
 • Budeme pozorovat měnící se přírodu a změny.
 • Naučíme se nové básničky a písničky k tématu.
 • Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti – oblékání, stolování 
 • Oslavíme narozeniny dětí narozených v měsíci listopadu.
 • Ve středu 9. 11. 2022  v 9:00  přijede do MŠ Divadlo Hugo a Fugo „Radování z malování“  Vybíráme 70 Kč.
 • V pondělí 14.11.2022 půjdeme s dětmi do tělocvičny, děti si vezmou sportovní oblečení a pití, prosíme o včasný příchod.
 • od 21. 11. 2022 budeme chodit na saunování - přihlášené dětí. Na každou lekci vybíráme 110,- Kč. Děti přiveďte v tento nejpozději v 7.45 hod. Bližší informace budou na nástěnce.

Co nás čeká v měsíci říjnu

Začínáme s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 • Povídáme si o tom, co sklízíme na zahradě, o lese a jeho darech
 • Všemi smysly pozorujeme měnící se podzimní přírodu, využíváme přírodniny k tvořivým aktivitám
 • Seznamujeme se s plody podzimu a jejich vitamíny
 • Opakujeme znaky podzimu, roční období, měsíce, dny v týdnu
 • Učíme se nové básně a písně s podzimní tematikou
 • U dětí podporujeme samostatnost a kamarádské vztahy
 • Zaměřujeme se na rozvoj grafomotorických dovedností – správné držení tužky, jednou za dva týdny zařazujeme MDS s předškolními dětmi
 • Každodenní logopedické a pohybové chvilky, procvičování hrubé i jemné motoriky
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky – zdokonalujeme stolování – používání příborů
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Akce na zámku VM - Čertova Studna - 21.10.2022, vybíráme 40,- Kč
 • Každý čtvrtek – BRUSLENÍ 
 • 26. 10. – 28. 10. 2022 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Co nás čeká v měsíci září

Začínáme pracovat s prvním integrovaným blokem „Louka plná čtyřlístků“.

 • Snažíme se vytvářet příjemné a klidné prostředí pro děti, které přišly po prázdninách do školky
 • Spolupodílíme se na vytváření třídních pravidel, usilujeme o pohodu prostředí
  a vzájemnou ohleduplnost
 • Upevňujeme společenské a hygienické návyky, učíme se pečovat o vlastní zdraví
  a bezpečí
 • Zaměříme se na sebeobslužné činnosti – stolování (v průběhu září se předškolní děti začnou učit jíst příborem), oblékání, udržování pořádku...
 • Opakujeme známé básně a písně na přivítanou 
 • Připravujeme dětem prostředí pro rozvoj představivosti a fantazie při tvořivých činnostech, spontánní hře a přirozeném učení, motivujeme děti k pohybovým aktivitám
 • Každodenně zařazujeme jazykové chvilky
 • Oslavíme narozeniny dětí narozených v měsíci září
 • 5. 9. 2022 – ZŠ OSLAVICKÁ – „Zpátky do školy“ (prosíme o včasný příchod dětí –
  v 7.15 odchod z MŠ, s sebou: vhodné sportovní oblečení a obuv, batůžek s pitím
  a pláštěnkou)
 • 6. 9. 2022 – DEN PRO ZDRAVÍ – hudebně zábavné vystoupení „Hrajeme si na koumáky“ (náměstí VM)
 • Od 15. 9. 2022 zahajujeme lekce BRUSLENÍ (informace upřesníme)
 • V září navštívíme výstavu místního loutkového divadla (v JC)
 • Ve středu 7. 9. 2022 od 16.00 hodin Vás zveme na třídní schůzku

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru