Broučci

Listopad

V listopadu pokračujeme v integrovaném bloku „Po pěšině aneb barevné kouzlení.

 •   Seznámíme se s tradicemi a legendou o sv. Martinovi
 •   Učíme se nové tematické básničky, písničky
 •   Cvičíme a hrajeme jednoduché pohybové hry 
 •   Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti (při jídle, oblékání)
 •   Upevňujeme pravidla třídy, hygienické a společenské návyky
 •   Slavíme narozeniny
 •   Malujeme, kreslíme, tvoříme
 •   Zařazujeme logopedické chvilky
 •   Seznamujeme se změnami v počasí a přírodě
 •   Upevňujeme chůzi ve dvojicích

 

Říjen

V říjnu začínáme integrovaný blok " Po pěšině aneb barevné kouzlení"

 • poznáváme a vnímáme podzimní přírodu všemi smysly
 • poznáváme podzimními plody
 • seznamujeme se s ovocem a zeleninou
 • nadále si osvojujeme pravidla vzájemného soužití ve třídě
 • nadále prohlubujeme hygienické a společenské návyky
 •  procvičujeme a prohlubujme samostatnost při sebeobsluze - při oblékání, u jídla
 • slavíme narozeniny
 • naučíme se nové básně a písně motivované podzimní tématikou
 • cvičíme a hrajeme jednoduché pohybové hry
 • procvičujeme chůzi ve dvojicích

Září

V září budeme pracovat s integrovaným blokem "Louka plná čtyřlístků"

 • seznámíme se s prostředím MŠ a postupně se v něm naučíme orientovat
 • postupně se seznámíme se zaměstnanci MŠ
 • seznámíme se s pravidly vzájemného soužití ve třídě
 • budeme si osvojovat hygienické, společenské návyky
 • budeme procvičovat a prohlubovat samostanost při sebeobsluze - při oblékání, u jídla
 • postupně se naučíme poznávat svoji značku, znát své jméno a znát jména kamarádů, paní učitelek a paní asistentky
 • naučíme se jednoduché básničky s pohybem
 • budeme se učit pěknému zacházení s hračkami a jejich úklidu na své místo
 • pohrajeme si na školní zahradě a postupně začneme procvičovat chůzi ve dvojicích

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru