Jídelna

Jídelníček

Jídelníček

Aktuální změny v platbách MŠ

Z důvodu zvyšování cen potravin a dodržování výživových norem pro školní stravování
dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. měníme od 1. 9. 2023 ceny stravného:

 

Děti do věku 6 let

Děti do věku 7 let

Pitný režim 

2 Kč

2 Kč

Přesnídávka

11 Kč

12 Kč

Oběd 

29 Kč

32 Kč

Svačina 

10 Kč

10 Kč

Celkem

52 Kč

56 Kč

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, hradí zákonní zástupci dětí v MŠ pouze cenu potravin.

Cena školného platná pro školní rok 2023/2024 zůstává beze změny: 400 Kč/měsíc.

Podle novely školského zákona se dětem s povinnou předškolní docházkou poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

 

 

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru