Aktuality

Fotografování dětí - 12.6. v 9.00 hodin

Prosíme rodiče, kteří děti do MŠ zatím nedávají a mají zájem o focení, aby v tento den své děti přivedli třeba jen na fotografování (za příznivého počasí se budeme fotit na školní zahradě). Děkujeme

Prázdninový provoz 2020

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o prázdninovou docházku svých dětí, aby nahlásili termín a vyplnili závaznou přihlášku.

Přihlášku odevzdejte osobně na své třídě nebo zást. ředitelky nejpozději do 15. 6. 2020.

docxpříhláška_na_prázdniny_2020.docx

Informace pro rodiče

Od 11.5.2020 je budova Mš celodenně uzamčena, vstup povolen na zazvonění na jednotlivé třídy. Provoz školy je v normálním režimu. Od 6.00 do 7.00 na třídě Krtečci a od 15.30 do 16.30 na třídě Broučci.

 • před Mš dodržujte rozestupy, neshlukujte se
 • do Mš vstupujte jednotlivě, zvoňte na příslušnou třídu
 • vstupujte v rouškách a v rukavicích
 • při prvním vstupu do Mš odevzdejte vytisknuté a vyplněné
 • prohlášení / viz. příloha na konci manuálu/
 • do jednotlivých šaten je povolen vstup současně 2 dětem se
 • svým doprovodem / 1 dítě + 1 rodič/
 • v šatně se zdržujte nezbytně nutnou dobu, po převlečení dítě
 • odchází do umývárny a vy opouštíte školku / spolupráce
 • s učitelkou/
 • nedávejte dětem žádné hračky ani plyšáky
 • docházku vyplňujte pouze v rukavicích
 • dětem dejte do sáčku 1 roušku a ponechejte v šatně na jehopoličce

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Rozhodnutí o obnovení provozu mateřských škol

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Vážení rodiče,
po projednání současné situace týkající se mateřské školy se zřizovatelem jsem v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění rozhodla o obnovení provozu od pondělí 11.5. 2020 na všech pracovištích mimo MŠ Oslavická, kde je uzavřena školní jídelna. Případní zájemci budou kontaktovat zástupkyni ředitelky Mírová/Oslavická. Děti budou umístěny v budově MŠ Mírová.
Při nástupu dítěte do školky vyplní každý zákonný zástupce Česné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Na webových stránkách je umístěn pokyn o optimalizaci hygienických podmínek, který si, prosím Vás, řádně nastudujte, abychom společně předešli situacím ohrožujícím zdraví nás všech.
Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci, v pondělí se na Vás těší všichni zaměstnanci.
Mějte se hezky.
Mgr. Zdeňka Požárová – ředitelka mateřské školy

Ve Velkém Meziříčí 4.5. 2020

pdfochrana_zdravi_ms.pdf

Informace k zápisu 2020

Zápis na pracovišti MŠ Čechova probíhá v nastaveném režimu hlavních stránek MŠ od 4.5. do 15.5. vždy v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin. Prosíme rodiče o domluvení dne a času na tel. číslech 566522834, 772721917. Děkujeme

JARNÍ INSPIRACE PRO RODIČE A DĚTI

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným vládou nemáme možnost být s dětmi ve spojení. Proto se o to pokusíme alespoň přes naše webové stránky. Chápeme, že tato situace není pro nikoho příjemná, ale věříme, že to zvládneme!

Snažte se, aby si děti úplně neodvykly na nastavený režim v MŠ. Nechte děti, aby Vám pomáhaly a byly samostatní. Důležité je, aby s Vámi děti hovořily o zážitcích. Ptejte se dětí např. na děj z pohádky či příběhu, zahrajte si s nimi pexeso, Člověče, nezlob se, Slovní kopanou, Černého Petra, Double a další....

Jako malý pomocník, kde vzít nápady či inspiraci „Jak se nenudit, společně se zabavit a něčemu novému se přiučit," Vám poslouží mimo jiných materiálů i naše webové stránky. Každá třída si na svoje stránky bude vkládat různě motivované náměty a úkoly, které si dle svého zájmu můžete vytisknout a vypracovat. Splněné úkoly či obrázky pak můžeme dát dětem do jejich portfólia.

Přejeme Vám za celý kolektiv MŠ  hlavně zdraví a poklidné strávení těchto náročných dnů.  

 

Pro všechny třídy máme společný  integrovaný blok:

„JARO DĚLÁ POKUSY“

Charakteristika tohoto bloku:

Sluníčko se na nás začíná usmívat, klademe si otázky: „Co se kolem nás děje?“ Pozorujeme změny v přírodě, hrajeme si na zvířátka, pokoušíme se mluvit jejich řečí, zkoušíme vyjádřit vlastní emoce beze slov. Sledujeme, co dokáže navodit pocit příjemné atmosféry, jaké jsou důsledky. Zjišťujeme jakou váhu má úsměv, dobrá nálada a také společenské návyky. Vnímáme příchod jara i vůni kolem nás. Zjišťujeme, co potřebuje příroda k životu, jak kdo staví vlastní domeček a proč. Na jaře ožívají všichni a všechno, tak se radujeme a veselíme.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru