Aktuality

Informace pro rodiče

Ve středu 6.10. 2021 přijede do MŠ paní logopedka z SPC a provede logopedickou depistáž u přihlášených dětí (z důvodu nařízení vyšetří pouze zdravé děti).

Shrnutí informací z materiálů MŠMT, které se týkají provozu mateřských škol od začátku školního roku 2021/2022:

1. Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek, obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku
2. Děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování
3. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v mateřské škole nejsou povinni dokládat OTN (očkování/test/nemoc)
4. Pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek, což vyplývá z tohoto mimořádného opatření (https://www.mzcr.cz/.../Mimoradne-opatreni-ochrana... ve znění https://www.vlada.cz/.../ochrana-dychacich-cest-od-31-08...).
5. Nepedagogičtí pracovníci a cizí osoby (rodiče, dodavatelé, řemeslníci atd.) musí nosit ochranný prostředek v souladu s tímto mimořádným opatřením. Nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.

Informace k novému školnímu roku 2021/2022

Vážení rodiče,

pomalu končí prázdniny, a začíná nový školní rok. Na všechny děti se těšíme ve středu 1.9. 2021.

Se zahájením školního roku souvisí "rodičovské" schůzky, kde Vám paní učitelky sdělí důležité informace související s předškolním vzděláváním Vašich dětí. Informativní schůzka pro všechny rodiče se uskuteční v naší MŠ 7.9. v 16.00 hod.

Provozní doba mateřské školy zůstává stejná od 6.00 do 16.30 hodin. Seznamy dětí jednotlivých tříd budou vyvěšeny během přípravného týdne od 25.8. do 31.8.
V případě aktuálních dotazů nás můžete kontaktovat buď e-mailem nebo telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.skolkavm.cz.

Přejeme všem hezký zbytek léta!

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1.7. 2021 bude zahájen prázdninový provoz pro přihlášené děti na odloučeném pracovišti MŠ Sokolovská. Od pondělí 2.8. 2021 do úterý 24.8. 2021 budou prázdninový provoz zajišťovat z důvodu vyššího počtu přihlášených dětí dvě odloučená pracoviště. Pro děti z MŠ Čechova bude v provozu MŠ Nad Plovárnou. 

Od středy 25.8. 2021 do úterý 31.8. 2021 bude provoz na všech pracovištích přerušen z důvodu přípravy na nový školní rok, který začíná ve středu 1.9. 2021.

Provozní doba na všech pracovištích zůstane zachována v rozsahu od 6.00 do 16.30 hodin.

Mějte se hezky, všem přejeme příjemné prázdniny.

Kolektiv MŠ Čechova

Fotografování dětí

V pátek 21.5. 2021 se budeme fotogtrafovat na společné třídní foto a předškolní děti na tablo.

Oznámení pro všechny rodiče

Vážení rodiče,

od pondělí 10.5. 2021 jsou naše školky otevřeny v běžném režimu pro všechny děti bez povinnosti testování. Provoz bude opět na stávajících třídách. Od 6 do 7 hod. budou děti u Krtečků, od 15.30 do 16.30 u Broučků.

Prosíme všechny rodiče, aby vstupovali do MŠ pouze v respirátoru a neshlukovali se v prostorách MŠ.

Užijte si hezký víkend. Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

Kolektiv MŠ

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru