1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. PROJEKTOVÝ DEN – „KRÁSY DŘEVA“ (Polytechnická výchova)

PROJEKTOVÝ DEN – „KRÁSY DŘEVA“ (Polytechnická výchova)

5. 10. 2021 se třída Krtečci a část dětí ze třídy Sluníček přemístila za poznáváním krás dřeva
a rozmanitostí přírody do nedalekého přírodního areálu v Balinách.

Hlavním cílem tohoto projektového dne bylo přirozené seznámení dětí s možnostmi zpracování dřeva, pozorování živé a neživé přírody a zprostředkování přímých zkušeností
a praktických dovedností při práci s ručními nástroji. Náplní technického vzdělávání byl osobností rozvoj každého dítěte, jeho učení a poznání, vytvoření pozitivního vztahu k technice, podpora podnikavosti, logického myšlení a osvojení si technických vědomostí, dovedností a pracovních návyků. 

Projektový den se skládal ze dvou bloků a probíhal pod vedením odborníků z praxe s technickými a praktickými zkušenostmi.

Nejprve děti poznávaly hmatem podzimní plody stromů (žalud, šiška, bukvice, ořech, kaštan), poté měly z těchto přírodnin postavit koláž stromů. Následovalo přímé pozorování odlišností suchého a živého stromu. Praktickou zkušeností si děti osvojily manipulační dovednosti s ručními nástroji – obouruční pilou uřízly polínko a snažily se sekat sekyrou
do špalku. Při návštěvě místní pily se děti seznámily s dalšími možnostmi zpracování dřeva.

Druhý blok probíhal v truhlářské dílně. Po představení nářadí na zpracování dřeva si děti samostatně vyzkoušely výrobu hrací kostky ze dřeva.

Náplň projektového dne byla pro děti zajímavá a naučná. Děti byly po celou dobu zvídavé, aktivně získávaly praktické zkušenosti při práci s ručními nástroji a domů si odnesly mimo herní kostky také plno hoblinek, špalíků a zážitků.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru